Bitkiler

Bitkiler yeryüzünde 350.0000 türü bulunmaktadır. Fotosentez ile kendi besinlerini üretirler. Bu canlı türleri  tohumlu (spermatophyta) ve tohumsuz (cryptogamae) olmak üzere 2 gruba ayrılır.

Ağaçlar, otlar, çiçekler, yosunlar ve daha birçok organizmayı içinde barındıran oldukça kalabalık bir canlılar alemidir. Genellikle kareye benzeyen  hücreye sahip  bu canlı türleri, enerjilerini güneş ışığından alırlar.

7 ay önce

Palamut Ağacı (Meşe Palamudu) Nedir?

Palamut Ağacı nedir? Meşe, birçok antik uygarlıkta önemli yeri olan bir ağaç cinsidir.  Meşe ağacı, hem meyvesi olan hem de tohumu,  kabuğu ve yaprağı ile...